Representatieve steekproef

Autoafhankelijkheid

Alternatieve vervoersmodi

Sluipverkeer

Gevaarlijk fietsen

Zoniënwoud

 


 

 Representatieve steekproef

In totaal vulden meer dan 1200 mensen de enquête in op minder dan twee maand tijd. Dit is een erg positief resultaat. Drie kwart van de deelnemers is tussen 30 en 60 jaar, wat wijst op een goede representatie van de werkende bevolking. Net de helft van hen werkt in Brussel. De meeste deelnemers zijn afkomstig van de gemeente Overijse en Hoeilaart, maar ook de gemeenten Tervuren en Sint-Genesius-Rode waren goed vertegenwoordigd. Hieruit kan worden afgeleid dat het merendeel van de participanten dagelijks of bijna dagelijks de ring gebruikt.

 

Autoafhankelijkheid

De auto werd genoemd als veruit het meest gebruikte vervoersmiddel. Bijna drie kwart van de deelnemers gaf aan meestal de auto te gebruiken, ten opzichte van 9% het openbaar vervoer en 8% de fiets. Tegelijk kreeg de vlotheid van de ring maar een gemiddelde score van 2 op 5, een serieuze buis. De grote afhankelijkheid van de auto ondanks de ontevredenheid over het verkeer wijst op een onderliggend probleem, namelijk op een tekort aan alternatieven.

 

 

Alternatieve vervoersmodi

De bus, tram of fiets komen niets als populaire vervoersmiddelen uit de bevraging. De redenen hiervoor zijn volgens deelnemers erg divers. Zo geeft het merendeel van hen aan dat ze vaker hun auto thuis zouden laten indien het openbaar vervoer goedkoper, sneller en meer frequent zou rijden. Voor de fiets geldt dat men verlangt naar meer en veiligere fietsinfrastructuur.

 

Sluipverkeer

Omwille van de moeizame vlotheid op de ring, gaan velen op zoek naar manieren om de overvolle kruispunten te vermijden. Dit leidt tot sluipverkeer in de omliggende wijken. In het eerste deel van de bevraging werd deelnemers gevraagd de plaatsen aan te duiden waar sluipverkeer plaatsvindt. De Welriekendedreef, de Brusselsesteenweg (zowel die in Hoeilaart als in Kraainem/Tervuren), de Frans Verbeekstraat en de Hoeilaartse steenweg werden veelvuldig aangeduid. Daarnaast rapporteerde men ook veel overlast in het centrum van Hoeilaart, Jezus-Eik en Tervuren.

 

Gevaarlijk fietsen

In de online bevraging werd deelnemers gevraagd aan te duiden op een map waar onveilige situaties voor fietsers zijn. Die map gaf duidelijk aan dat de kruispunten Groenendaal, Vierarmen en het op- en afritten complex aan Jezus-Eik erg gevaarlijke plaatsen zijn voor zachte weggebruikers. Daarnaast vallen ook de Frans Verbeekstraat, de Mechelsesteenweg, de Brusselsesteenweg in Hoeilaart en de N4 op als onveilige assen. Deze kruispunten en assen veiliger maken is een belangrijk deel van onze voorstellen in het tweede gedeelte van de bevraging. 

 

 

Zoniënwoud

Het Zoniënwoud vormt een belangrijke ecologische context voor de ring en de kruispunten Groenendaal, Leonard en Vierarmen. Uit de online bevraging bleek dan ook dat de meeste deelnemers al erg tevreden zijn met het woud zoals het is, zonder grote nood aan verbeteringen. Sommige gaven echter aan dat er ruimte is voor verbetering in de bereikbaarheid van het woud, met name met het openbaar vervoer. Andere mogelijke verbeterpunten zijn het realiseren van meer verbindingen zoals bruggen of tunnels die de natuur versterken en het introduceren van geluidswerende maatregelen.