1. Landschappelijke integratie

2. Recreatief en langzaam verkeer

3. Openbaar vervoer          

4. Automobiliteit

5. Ruimtelijke verbindingen

           


 

Landschappelijke integratie

Het Zoniënwoud heeft verschillende ‘poorten’ (bekende oriëntatiepunten of blikvangers) die we verder ontwikkelen om overlast in de rest van het woud te vermijden.

De huidige Ring heeft het oorspronkelijke reliëf van het landschap gewijzigd: valleien werden hier en daar opgevuld en heuvels wat ingegraven. We willen graag het natuurlijk landschap herstellen, maar ook de veiligheid en vlotheid van het verkeer verhogen. Daarom willen we de Ring zo recht mogelijk trekken en waar nodig verhogen of door heuvels laten lopen. 

 

 

 

 

 

Recreatief en langzaam verkeer

Om fietsen van en naar Brussel vlot en veilig te maken, worden de geplande fietssnelwegen (F29, F204 en F205) aangelegd met zo weinig mogelijk kruisingen. Een aanvullende noord-zuidfietsverbinding kan ook de noordrand van Brussel toegankelijker maken voor fietsers. In onze plannen verbeteren we ook de bestaande fietspaden, fietsbruggen en -tunnels.

De dorpskern van Jezus-Eik en Groenendaal worden beschouwd als belangrijke ‘poorten’ tot het Zoniënwoud. Ze moeten onderling goed verbonden worden met fiets- en wandelpaden.

 

 

 

 

Openbaar vervoer

De focus in de studie ligt op het realiseren van een snelle en vlotte verbinding richting Brussel. Zo willen we een volwaardig alternatief bieden voor de wagen. Hieraan koppelen we zogenaamde mobipunten zodat reizigers vlot van het ene op het andere vervoermiddel kunnen overstappen. Daarnaast onderzoeken we of sommige ‘missing links’ kunnen worden weggewerkt.

 

 

 

 

 

 

 

Automobiliteit

Wat betreft de automobiliteit kijken we naar drie fundamentele zaken:

  • vlotter verkeer op de hoofdwegen (R0 en E411),
  • de verbindingen richting Brussel tot stadsboulevards ombouwen,
  • sluipverkeer door de dorpskernen voorkomen.

Het vervolledigen van het Leonardkruispunt is een belangrijke stap om deze doelen te bereiken.

 

 

 

 

 

 

Ruimtelijke verbindingen

De Ring snijdt het Zoniënwoud doormidden en vormt een barrière voor fietsers en wandelaars. Met bijkomende verbindingen over en onder de Ring willen we natuurgebieden opnieuw samenbrengen en de barrière voor de zachte weggebruiker wegnemen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEGIN MET DE BEVRAGING!