Welcome to Citizen

Om de studie over de toekomst van de ring in het oosten van Brussel vorm te geven, hebben we jou nodig. We willen weten welke problemen je als omwonende of gebruiker ervaart, en wat je graag anders zou zien. In een korte enquĂȘte peilen we naar de kansen en knelpunten voor alle weggebruikers, voor versterking van het groen en verbetering van de leefbaarheid.

BEGIN!